Home » Rząd Niemiec przedstawił nowy plan oszczędności na rok 2024

Rząd Niemiec przedstawił nowy plan oszczędności na rok 2024

by WeLiveInDE
0 komentarz

Próbując stawić czoła poważnym wyzwaniom finansowym stojącym przed gospodarką, niemiecki rząd przedstawił niedawno ambitny plan oszczędności na rok budżetowy 2024. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził znaczny deficyt wynoszący ok. 30 miliardów euro w budżecie podstawowym oraz Funduszu Klimatu i Transformacji. Plan obejmuje szereg działań mających na celu zmniejszenie wydatków i zwiększenie przychodów w celu wypełnienia tej luki.

Stopniowe ograniczanie dopłat do oleju napędowego dla rolników

Centralnym elementem planu oszczędnościowego jest stopniowa likwidacja dopłat do rolniczego oleju napędowego. Ta zmiana polityki, która była przedmiotem intensywnej debaty i wywołała protesty rolników, oznacza znaczącą zmianę w porównaniu z wieloletnią praktyką częściowego zwrotu podatku energetycznego od oleju napędowego do zastosowań rolniczych. Od 1951 r. dotacje te umożliwiają przedsiębiorstwom rolnym odzyskanie części podatku od oleju napędowego, wynoszącego 21.48 centa za litr. Aby jednak ograniczyć dotacje przyczyniające się do zmian klimatycznych, rząd planuje stopniowe wycofywanie tej korzyści. Proces redukcji rozpoczyna się w tym roku od 40% obniżki stawki ulgi, a następnie w latach 30 i 2025 nastąpią kolejne 2026% obniżki, co doprowadzi do całkowitego zaprzestania dotacji do 2026 roku.

Wzrost podatków od podróży lotniczych

Kolejnym godnym uwagi rozwiązaniem jest obowiązująca od maja podwyżka podatków od podróży lotniczych. Korekta ta, obejmująca wszystkich pasażerów odlatujących z niemieckich lotnisk, spowoduje podwyżkę podatków o prawie jedną piątą. Nowe stawki będą się wahać od 15.53 do 70.83 euro za pasażera w zależności od kierunku podróży. Przewiduje się, że działanie to wygeneruje w tym roku dodatkowe dochody w wysokości około 400 mln euro. Oczekuje się, że linie lotnicze odpowiedzialne za te wyższe podatki przerzucą te koszty na pasażerów.

Zmiany w systemie dochodów obywatelskich (Bürgergeld).

Rządowy plan oszczędnościowy proponuje także istotne reformy systemu Bürgergeld, kluczowego programu opieki społecznej. Zgodnie z nowymi wytycznymi urzędy pracy będą miały prawo całkowicie zawiesić dochody obywateli na okres do dwóch miesięcy w przypadku osób, które konsekwentnie odmawiają przyjęcia ofert pracy. Zawieszenie to zależy od natychmiastowej dostępności pracy i celowej odmowy jej przyjęcia przez odbiorcę. Ponadto plan zakłada eliminację miesięcznej premii w wysokości 75 euro za programy szkoleniowe niezwiązane ze stopniem naukowym, co ma na celu zaoszczędzenie około 170 milionów euro rocznie.

Strategie równowagi finansowej

Aby jeszcze bardziej zaradzić niedoborom budżetowym, Federalna Agencja Pracy ma zwrócić rządowi federalnemu 1.5 mld euro na koniec 2024 i 2025 r. oraz 1.1 mld euro na koniec 2026 i 2027 r. Spłaty te mają zrekompensować federalne składek finansowych rządu wniesionych w latach 2020 i 2021. Rząd planuje także zmniejszenie swojej rocznej składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne o 600 mln euro w latach 2024–2027.

Podróż legislacyjna i reakcja społeczna

Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów pakiet oszczędnościowy oczekuje obecnie na rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Bundestag i Bundesrat. Oczekuje się, że Bundestag podejmie decyzję w sprawie budżetu do końca stycznia, a Bundesrat potencjalnie wyrazi zgodę na początku lutego. Do tego czasu obowiązuje tymczasowe porozumienie budżetowe.

Te nowe środki wywołały szereg reakcji w całym kraju. Najbardziej widoczne z nich to demonstracje tysięcy rolników, kierowców autobusów i ciężarówek w różnych częściach kraju. Do wymownego protestu doszło przed Bramą Brandenburską w Berlinie, gdzie policja zgłosiła znaczną obecność pojazdów rolniczych i transportowych.

Oprócz tych podstawowych elementów plan oszczędnościowy obejmuje także inne drobne dostosowania i zmiany w różnych sektorach w celu dalszego usprawnienia wydatków i optymalizacji strumieni przychodów. Obejmują one modyfikacje polityki podatkowej, korekty wydatków sektora publicznego oraz ponowną ocenę istniejących programów rządowych w celu zwiększenia efektywności i ograniczenia niepotrzebnych wydatków.

Plan oszczędnościowy niemieckiego rządu na 2024 r. stanowi kompleksowe podejście do wyeliminowania zidentyfikowanej luki budżetowej. Stanowi równowagę pomiędzy odpowiedzialnością fiskalną, zrównoważonym rozwojem środowiska i dobrobytem społecznym. Gdy środki te zaczną obowiązywać, ich wpływ na niemiecką gospodarkę, środowisko i społeczeństwo będzie ściśle monitorowany. Powodzenie tego planu będzie miało kluczowe znaczenie dla stworzenia precedensu dla przyszłej polityki fiskalnej i strategii gospodarczych w Niemczech.

Produkty które mogą Ci się spodobać:

WeLiveIn.de to Twoje źródło informacji i kontaktu w Niemczech. Nasza platforma oferuje najświeższe wiadomości, obszerne ogłoszenia i interaktywne forum międzynarodowe. Szczegółowe i stale aktualizowane „Jak do Niemiec” przewodnik jest nieocenionym źródłem informacji dla nowych emigrantów w kraju. Naszym celem jest, aby Twój pobyt w Niemczech był lepiej poinformowany i lepiej połączony.

© WeLiveIn.de – Społeczność emigrantów w Niemczech – od 2024 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Utrzymywany i zarządzany przez Cryon UG (haftungsbeschränkt).